Terug

Certificaten

Wij vinden het erg belangrijk dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen en dat we de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid waarborgen. Daarom hebben we verschillende certificeringen en participeren we in diverse brancheverenigingen.

‹ Terug Home Certificaten

Certificaten

 

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Dit certificaat geeft aan dat Kuiper Bouw voldoet aan klanteisen, risicobeheersing en structurele verbetering van de bedrijfsprocessen en zich conformeert aan wet- en regelgeving.

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het doel is organisaties veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Kuiper Bouw voldoet aan alle relevante eisen op dit gebied.

De Forest Stewardship Council ® (FSC ®) zet zich in voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Dit certificaat geeft aan dat Kuiper Bouw houtproducten gebruikt die uit verantwoord beheerd bos komen.

PEFC is hét internationale keurmerk voor Duurzaam Bosbeheer. Het garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos. Dit certificaat laat zien dat Kuiper Bouw hout gebruikt uit een PEFC-gecertificeerd bos.

Kuiper Bouw beantwoordt aan de kwaliteitsregeling Kennis&Kunde, ontwikkeld door de provincie Gelderland, de stichting Monumentenwacht Gelderland en andere deskundigen uit de restauratiepraktijk. Dit geeft aan dat de kennis en kunde van onze vaklieden van hoog niveau is.

Kuiper Bouw is in 2022 een partnership aangegaan met Madaster. Als maatschappelijk georiënteerd ontwikkel- en bouwbedrijf willen wij hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Madaster: een onafhankelijk publiek platform dat materialenpaspoorten genereert met als doel wereldwijd afval te elimineren. Het brengt materialen en producten in gebouwen in kaart aan de hand van een zogeheten materialenpaspoort en geeft daarnaast inzicht in de mate van circulariteit.

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4.800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland werkt onder andere aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Daarnaast stimuleert zij de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. 

Stichting Klantgericht bouwen (SKB) is 2003 opgericht om de dienstverlening in de bouw naar een hoger plan te brengen. Het is een organisatie zonder winstoogmerk en voert klanttevredenheidsonderzoeken onafhankelijk uit. De resultaten worden gepubliceerd op www.bouwnu.nl. De waardevolle informatie die hieruit naar voren komt helpt Kuiper Bouw om haar interne processen verder te optimaliseren op basis van concrete klantervaringen.

Woningborg biedt zekerheid aan kopers van nieuwbouwwoningen, zeker in het geval van een faillissement van een aannemer. Het werkgebied van Woningborg gaat van certificering en toezicht tot advisering en toetsing. Dat vermindert risico en faalkosten en levert een directe bijdrage aan de kwaliteit van de woonstandaard. Ons bedrijf is aangesloten bij Woningborg.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.